Skademeldingsskjema/Skjema for registrering og varsel ved ulykke/ registrate and report accidents

Skjema for registrering og varsel ved ulykke

Skademeldingsskjema ved yrkesskade og yrkessykdom: 

Hvordan melde fra om yrkesskade og yrkessykdom?

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv. Det finnes flere forskjellige meldeskjema. Du finner riktig skjema på NAV sine sider. (NAV.no => Yrkesskade og yrkessykdom)