Avløsning ved sykdom, fødsel, ferie og fritid

Avløsning ved sykdom og fødsel

Her finnes regelverk for avløsning ved sykdom og fødsel mv.

regelverket.

Det søkes nå digitalt om tilskudd/refusjon til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Vi hjelper gjerne til med hele søknadsprosessen.

http://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/skjema

Regelverk for ferie og fritidsavløsning

Avløsertilskudd er en refusjonsordning som skal legge til rette  for at husdyrbruker skal kunne ta ferie og få ordnet fritid, samt hjelp til avlastning gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leid inn.

Ferie og fritidsavløsning regelverk