Bestilling og priser

Diverse priser:

Landbrukstjenester Øst administrasjonsgebyr/priser:

Utsendelse av papirfaktura kr 50,- pr stk

Utsendelse av kontoutdrag og fakturakopi utover våre faste utsendelser kr 50,- pr stk

Purregebyr kr 70,-

 

Priser Landbruksvikar :    (Prisene er eks mva. Det kommer ingenting i tillegg, heller ikke kjøring.)

Sykdomsavløsing:  1670 kroner per dag (det samme i helg)  dette er ny sats  for  2019
Ferie-/fritidsavløsing: 1670,- pr dag / hverdager og 1770,- pr dag / helg og helligdager

Bestilling av Landbruksvikar

  • Landbruksvikarstillingene er opprettet for å dekke noe av husdyrbrukeres behov for hjelp ved sjukdom eller annet ikke planlagt fravær.
  • MEN når den er ledig, bør den benyttes til planlagt fravær (ferier eller lignende).
  • Dersom du er tildelt vikaren til ferieavløsing, blir den ikke automatisk «tatt fra deg». Det er da, ved behov, Landbrukstjenester Øst sin oppgave å finne en erstatter.
  • Vær ikke redd for å bestille vikaren til ferieavløsing
  •  At bøndene bruker landbruksvikarene til ferieavløsning er viktig for at ordningen skal fungere.
  •  Det er viktig at landbruksvikaren blir kjent på din arbeidsplass. Tenk beredskap:-)
  • Vikaren skal jobbe 7,1 timer per dag i gjennomsnitt –  35,5 time pr uke i gjennomsnitt, og det er du som oppdragsgiver som har ansvar å påse dette.

All bestilling av Landbruksvikar skal gå gjennom Landbrukstjenester Øst.  Ta kontakt på telefon eller send epost.

Epost: post@Ltost.no

Mobil Trysil: 907 65 798 Telefon Flisa: 62 95 19 00 Mobil Flisa:  91 91 35 23/ 900 14 364