Landbrukstjenester Øst

Landbrukstjenester Øst SA- ditt lokale vikarbyrå

RETT VIKAR TIL RETT TID

Vi har kvalifisert arbeidskraft til deg dersom du blir syk eller ved ferie og fritid. Vi har gode forsikringsordninger. Vi bistår med papirarbeidet.

Vi foretar utlønninger og kan stå som juridisk arbeidsgiver for alle dine ansatte.
Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester.
Vi har medlemmer og kunder fra landbruket og andre småbedrifter i  Glåmdalen og Sør Østerdal i Hedmark.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker et pristilbud på våre tjenester.

 

Er du sikker på at du vet dette?

En av landbruket sine velferdsordninger er «tilskudd til avløsning ved sykdom/fødsel mv». Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdriften pga sykdom, fødselspermisjon eller sykt barn....

Førstehjelpskurs og støv i landbruket

Landbrukstjenester Øst tilbyr kurs i førstehjelp for våre ansatte og medlemmer. Kurset holdes av godkjent førsthjelpsinstruktør og er praktisk rettet mot landbruket. Det blir en teoridel og praktisk trening med enkelt førstehjelpsmateriell og hjertestarter....

Kildeskatt

Det kommer endel henvendelser om «skatten»/«tax» Den forholdsvis nye ordningen med «kildeskatt» er en ordning der utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i korte perioder  trekkes 25% – de slipper å forholde seg til...