Om oss

Hva gjør vi?

Landbrukstjenester Øst  organiserer og formidler avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Vi har arbeidsgiveransvar for avløserne og utfører alt lønns- og personalarbeid. Vi sørger for rett dokumentasjon av all tilskuddsberettiget avløsing. Landbrukstjenester Øst informerer om regelverk, rettigheter og nytt i velferdsordningen og bistår også ved søknader.

Avløsere med avløserplan får ordnet arbeidsforhold, sykelønn, tilbud om kurs o.l. Vi er en nøytral plass en kan komme for å få råd og rettledning -en arbeidsgiver å henvende seg til. All utlønning gjennom Landbrukstjenester Øst er automatisk dekket av våre forsikringsordninger.

Vi er her for deg som bonde og avløser -BRUK OSS!!

Her finner du litt diverse informasjon som kan være nyttig.

Hva koster det å bruke oss? Hva får du?

– arbeidstakeren er forsikret ved yrkesskade og ansvarsskade

– du som bonde betaler kun for de 3 første dagene når avløser er syk

– den ansatte får tjenestepensjon

– ansatte får tilbud om kurs m.m, helseforsikring samt bedriftshelsetjeneste

– medlemskap i NHO Mat og drikke, NLR HMS og NLT Norske Landbrukstjenester

Du får faktura i posten:

  • Slipper å tenke på arbeidsgiveravgift, skattetrekk og feriepenger
  • Slipper terminoppgaver, betalinger og lønnsinnberetninger
  • Vi ordner arbeidsavtaler, lønnslipper, lto, forsikringer (yrkesskade og ansvar), AA-register, tariffer, sykepenger, evt lønnstrekk m.m
  • Vi ordner OTP obligatorisk tjenestepensjon
  • Et billigere og enklere regnskap for deg!

Alt dette for 9,5 % av bruttolønn uten feriepenger.

Har du faste ansatte med fast lønn pr mnd – ta kontakt for et rimeligere tilbud.

Medlemskontingenten er kr. 300,- pr. år. Bruk våre timeliste,- og arbeidsavtale-skjema for de som ikke er fast ansatt med avtale. Du finner dette på vår hjemmeside http://ost.landbrukstjenester.no/

Ved første gangs utlønning må vi ha underskrevet arbeidsavtale, vi hjelper gjerne til med denne.

Signerte timelister må være levert kontoret senest den 5. hver mnd for utlønning den 15.

Husk at dersom du skal ha med deg arbeidshjelp, er det PÅKREVET at det blir gitt nødvendig opplæring i bruk av maskiner og redskaper, og at dette blir dokumentert skriftlig. Vi har skjema som kan brukes, også skjema for utenlandske arbeidere.

Som gårdbruker er du oppdragsgiver og har ansvar for at arbeidsmiljø og trygghet på gården/arbeidsplassen er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Vi hjelper deg gjerne i forhold til velferdsordningene (tidligpensjon, sykdom, ferie/fritid og Landbruksvikarordningen) i landbruket. VI bistår deg når du må søke om tilskudd/refusjon i forbindelse med sykdom og fødsel.

Vi bistår også med organisering av silotaljekontrollen. Vi lagerfører og selger arbeidsklær fra Livold as.

                                                                                                                                                                                           

Ønsker du å være med på å opprettholde dyrevelferden og beredskapen for husdyra og opprettholdelse av å kunne skaffe avløser/gårdshjelp ved sykdom hos bonden, – så bruk laget til dine utlønninger!

For at vi skal kunne opprettholde denne beredskapen er det viktig at vår arbeidskraft brukes jevnt, også til avløsing ved ferie/fritid eller andre oppdrag. Dette er med på å sikre faglig kompetanse og viktig erfaring innen ulike produksjoner.

Jo flere som bruker laget, jo større kontaktflate og beredskap får vi!

                                      

Ansette utenlandske arbeidere:

Vi kan hjelpe til med, og har ansatte i fra andre land enn Norge. Først og fremst fra Polen og Baltikum. Vi kan hjelpe til med å skrive arbeidsavtaler, søke om skattekort og evt. registrering på nett på UDI.no  – som må gjøres før en drar til politiet for de som skal være her over 3 måneder.

Vi er landbruket sitt eget vikarbyrå som stiller med kvalifisert arbeidskraft

Fjørfe: Vi har plukkere/fjørfe. Så vi kan bistå med både utplukking og innsetting av fjørfe.

Sykdom: Vi har flere beredskapsavløsere rundt i hele regionen. De skal vi bruke for å hjelpe til ved akutt sykdom hos bøndene den første tiden. De koster da det  samme som max refusjon ved sykdom.  Vi bistår ALLE våre medlemmer med søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom.

Velkommen til oss  – vi ser frem til et godt samarbeid!