Obligatorisk tjenestepensjon OTP

Fra 1. juli 2006 har Stortinget vedtatt lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Ansatte med 20% stilling eller mer (minimum 350 arbeidstimer) og som har fylt 20 år kommer inn under ordningen.

Dette oppdateres av oss hvert år ved nyttår.

 

Avløserlagene i Norge v/Norske Landbrukstjenester har avtale med KLP Bedriftspensjon AS