Formål og medlemskap

Formål og medlemskap.

Vi organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset det enkelte medlems behov.  Landbrukstjenester Øst har arbeidsgiveransvar for vikaren og utfører alt lønns- og personalarbeid.  Vikaren er automatisk forsikret.  Vi fører lønnsregnskap for medlemmet og skaffer dokumentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad om avløsertilskudd.  Vi har også kunnskap om medlemmers rettigheter og regler i velferdsordningen, og bistår ved behov.  Laget fungerer som kontaktledd mellom medlem og vikar.  Vi kan ta ansvar for sykdomsavløsning og bistår ved søknad om sykepenger.  I tillegg har medlemmer hos oss tilgang til gode, private forsikringsordninger.

 

Vikaren

Gjennom Landbrukstjenester Øst får vikaren ordnede arbeidsforhold, enten det gjelder på heltid eller deltid.  Laget sørger for alle avtaler, lønn, arbeidsplan og ordnet fritid.  Vi organiserer opplæring og kurs.  Laget skal også arbeide for trivsel og sikkerhet i arbeidet.  I tillegg har vikaren tilgang til gode private forsikringsordninger som ansatt i laget.

Vi administrerer landbruksvikarordningen i Trysil, Åmot, Engerdal, Kongsvinger, Våler, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes, Eidskog og østre del av Elverum.

Trysil-avdelingen har kontorfellesskap med Landbrukskontoret i Trysil og Forsøksringen i Trysil og Engerdal, og har ordinær åpningstid.

Laget skal være åpent for brukere som har rett til, og/eller har fått utbetalt produksjonstillegg etter «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket».

Styret fastsetter en årlig medlemskontingent og kostnadsbetinget administrasjonsavgift