Lønn og personal

   
                                       
Vi følger «Overenskomsten for jordbruks og gartnerinæringene» LO/ NHO
ALLMENNGJORT LØNN – klikk på lenken og velg «Lønn – jordbruk og gartnerier»
Tillegg til lønn: Dette blir bare utbetalt når rubrikkene er utfylt på timelistene.
Tillegg for delt dagsverk for avløsere: For delt dagsverk betales det kr 7,- pr arbeidet time. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusiv oppholdene og spisepausene strekker seg over 10 timer eller mer. Og at det er dyrestellet som gjør at dagen må deles i to.
Helgetillegg: Lørdag  og søndag, og helligdager, 25 prosent i tillegg, men minimum kr 40,- pr time.
Lønn, delt-dagstillegg og helgetillegg går inn i feriepengegrunnlaget som er 12% av brutto lønn.
Kjøregodtgjørelse: All kjøregodtgjørelse må være dokumentert ved at det føres reiserute og antall kilometer for hver tur. Dette skal føres på timelista eller legges ved og attesteres av oppdragsgiver (bonde). For dette betales godtgjørelse for alle kjørte km. Andre avtaler/satser enn dette må være anført spesielt på timelista.
Arbeidstøy: For å unngå farlige smittestoffer og spredning av sykdommer er det viktig at avløseren har rene klær og rent fottøy. Vask og rengjør arbeidstøy og fottløy hver gang du skal inn i et nytt fjøs.
Landbrukstjenester Øst har gode og praktiske kjeledresser, bukser og jakker for salg, dersom du er interessert.
*Agronomutdanning (Overenskomsten §3.2.3 Fagarbeidere):
-Har gjennomgått grunnkurs II etter Landbruksdepartementets normalplan for landbruksskolene av 1970 eller 1976. Eller har tilsvarende utdannelse.
– Har fullført agronomkurs eller VK II etter ny studieretning innen landbruk eller naturbru
TIMELISTER LEVERES KONTORET INNEN DEN 5. I HVER MND.
LØNN UTBETALES DEN 15. I HVER MND.