Landbruksvikar

Landbrukstjenester Øst administrerer landbruksvikartjenesten.

Landbruksvikarene er ansatt etter våre tariffer og skal i utgangspunktet arbeide annenhver helg.

Det er oppdragsgivers oppgave å sørge for at vikaren får anledning til å arbeide 7,1 timer per dag. Det koster det samme.

Du betaler en fast dagsats for å benytte vikaren, denne inkluderer reiseutgifter.

Ved å trykke på navnet til vikaren får du fram kalenderen for å se om den er ledig når du skulle hatt hjelp.

Står det et nummer eller bokstav i «ruta» er vikaren bortbestilt, hvis ikke er den ledig. f=fri eller ferie.

Under fanen INFORMASJON står det mer om regelverket rundt  avløsning ved sykdom og fødsel mv og ferie og fritid.

 Retningslinjer ved sjukeavløsing

Instruks for Landbruksvikar i Landbrukstjenester Øst

 

 «Landbruksvikarane skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløysarlaga har ansvar for at det er landbruksvikarar tilgjengeleg når det er behov for det.

Ordninga omfattar om lag 240 landbruksvikarar som skal gje avløysing ved sjukdom og i krisesituasjonar for husdyr- og grøntprodusentar. Landbruksvikarane er tilsett i avløysarlaga. Bøndene må kontakte avløysarlaga ved behov for landbruksvikarar.

Avløysarlaga får tilskot frå staten til landbruksvikarverksemda.»

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/landbruksvikar#om-landbruksvikarordninga