Bli medlem

Innmelding i Landbrukstjenester/Avløyserlag

Som medlem i Landbrukstjenesten/Avløserlaget får du som bonde flere fordeler.

Landbrukstjenesten/Avløserlaget organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Landbrukstjenesten/Avløserlaget skaffer doku­mentasjon av avløserutgiftene i samband med søknad om avløsertilskudd. Landbrukstjenesten/Avløserlaget informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Laget skal være kontaktledd mellom bonde og avløser.

Årskontingenten for 2019 er kr 300,-

Klikk her og meld deg inn i dag, det vil gjera kvardagen din litt enklare!
(Skjema ligg sentralt hos NLT, men vert sendt til laget du vil bli medlem i)

PS! Dersom du er arbeidssøker skal du nytte dette skjema