HMS Verneombud

Det overordnede ansvaret for HMS ligger på bedriftens styre. I det daglige arbeidet er ansvar og myndighet delegert til daglig leder.

HMS kurs leder 2019

Det er et krav at de ansatte skal ha medinnflytelse i arbeidet. Verneombud er derfor sentrale medspillere i oppbygging og vedlikehold av prosedyrer/rutiner og instrukser, så vel som det praktiske arbeidet som disse beskriver.

Verneombud deltar på vernerunder.

Våre verneombud er:

Peter Bergløf  sluttet – nytt verneombud på valg 

Harald S Nilsen som treffes på mobilnummer 92036471      (Hovedverneombud)

Verneombudet er de ansattes tillitsvalgte i forhold til arbeidsmiljø, og skal påse at bedriftens forebyggende arbeid for å ta vare på de ansattes liv og helse fungerer.

Dersom det er forhold på din arbeidsplass som er ulovlig/kritikkverdig har vi gode rutiner for hvordan slike saker håndteres, ta derfor kontakt med daglig leder eller verneombud for informasjon.

Skjema for registering av avvik

LTØ har bedriftshelsetjeneste gjennom NLR HMS:

HMS senteret Øvre Romerike SA

http://www.hmsovreromerike.no/