HMS/Forsikring

Forsikring

Gjennom Norske Landbrukstjenester (NLT) er det satt sammen en særlig forsikringspakke for å dekke ansatte og avløserlaget best mulig. I tillegg eventuelle skader/tap medlemmene måtte få på grunn av avløsernes arbeid.

Yrkesskade/yrkessykdom forsikring:

dekker skade/sykdom på ansatte som kan bli påført under arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.

Ansvarsforsikring:

dekker skade på produkt/ting påført av ansatt. (Ansvarsforsikringen har Opphevet varetektsklausul,- dvs ved eventuell skade på innleid redskap/utstyr)

Dersom en skade eller et forhold oppstår som kan komme inn under dekningsområdet til forsikringene er det viktig å få informasjon og deretter melde ifra til avløserlaget med en gang!

OPPDATERTE MELDESKJEMA FINNES  UNDER FANE «FORSIKRING» PÅ HJEMMESIDEN TIL NLT Norske Landbrukstenester 

http://www.landbrukstenester.no/

Alle forsikringsvilkår oppbevares hos  Landbrukstjenester Øst SA

Huskeliste ved ulykker sykehusinnleggelse

Huskeliste hvis uhellet er ute og en fremmed må i fjøset

Huskeliste for administrasjonen ved ulykke nestenulykke