Gårdbruker/oppdragsgiver sitt ansvar

Som gårdbruker er du oppdragsgiver og har ansvar for at arbeidsmiljø og trygghet på gården/arbeidsplassen er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Husk at dersom du skal ha med deg arbeidshjelp, er det PÅKREVET at det blir gitt nødvendig opplæring i bruk av maskiner og redskaper, og at dette blir dokumentert skriftlig. Vi har skjema som kan brukes, – også skjema for utenlandske arbeidere.

Vi bistår med organisering av silotaljekontroll/kontroll av minilaster mm.

Skjema for dokumentert opplæring opplæringsattest

HMS-ansvar oppdragsavtale

Ansvarsfordeling HMS LTØ Oppdragsgiver