Forsikring

NLT-Forsikring

Norske Landbrukstjenester tilbyr forsikringer ut til medlemslagene, bønder og avløsere. På grunn av at NLT forhandler for alle medlemslagene samlet oppnås det gode priser som medlemmene drar nytte av.

Forsikringspakken til NLT er et resultat av et samarbeid og avtaler mellom følgende parter:

NLT: Som administrator og formidler til medlemslagene.

Gabler: som forsikringsmeglerr (innkjøper og uavhengig forsikringsrådgiver) med NLT som oppdragsgiver.

Landbruksforsikring AS : som forsikringsgiver på ansvarsforsikring, formueskadeforsikring, kriminalitetsforsikring, yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring og bilforsikring.

Vertikal: som forsikringsgiver på helseforsikring.

KLP: som forsikringsgiver på pensjon (OTP).

 

Se mer under fane HMS/FORSIKRING