Egenmelding/Self-certification

Skjema for egenmelding/egenerklæring ved sykdom

Dette skal leveres til arbeidsgiver første dag man er tilbake i arbeid.

EGENMELDING VED SYKEFRAVÆR