Beredskap og smitte

BEREDSKAP

KORONA BEREDSKAP 2020

 

BEREDSKAPSPLAN rev 2020

—————-*————————————-

SMITTE

De av våre ansatte som arbeider med gris må ta MRSA test.

Karantene ved utenlandsreiser:

Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold skal du vente minst 48 timer fra du kom hjem til Norge til du har kontakt med norsk dyrehold. Det gjelder også husdyr på beite. Kommer du fra områder med munn- og klauvsjuke skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norske dyrehold; grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn. Klær, støvler og annet utstyr som er brukt i besetninger i andre land skal ikke brukes i norske dyrehold.

Les her om forebygging av smittespredning etter reise https://www.animalia.no/no/Dyr/koorimp—import/smittevern/forebygg-smittespredning-etter-reise/

 

«SMITTESIKKER»

Vi har brosjyrer i fra Animalia på flere språk som er delt ut/deles ut til våre ansatte.

https://www.animalia.no/no/Dyr/koorimp—import/smittevern/

 

Afrikansk svinepest:

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes.

Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, opphørt matlyst, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Aborter er også vanlig. Griser kan dø raskt uten at en har observert særlige symptomer på forhånd, men de fleste dør etter 2-10 dager.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin.

Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte.

I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Smitte kan også spres med klær, fottøy og gjenstander, f.eks. jaktutstyr. Se Mattilsynets råd til jegere som skal jakte i utlandet, som også er nyttige for andre som har hatt kontakt med svin i utlandet.

Sykdommen har vært kjent i det sørlige og østlige Afrika siden tidlig på 1900-talet. Flere ganger er sykdommen blitt spredd til andre land i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland). Med unntak av øya Sardinia i Italia (der sykdommen har vært endemisk siden 1978) er smitten utrydda i Sør-Europa.

De siste årene har sykdommen spredt seg i Baltikum og deler av Balkan. Afrikansk svinepest er nå utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania, Ungarn, Serbia, Slovakia, Belgia og mange land i Øst-Asia, bl.a. Kina, Filippinene og Vietnam.

Afrikansk svinepest er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal umiddelbart varsles  til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Ved funn av syke eller selvdøde villsvin (også dyr som er drept eller skadet i trafikken) skal dette alltid gi mistanke om afrikansk svinepest og Mattilsynet skal alltid varsles. Mattilsynet vil inspisere, ta ut prøver og følge opp mistanken videre.

 

Mattilsynet har utarbeidet informasjonsmateriell på flere språk. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/afrikansk_svinepest/#publikasjoner