Arbeidsplan

Arbeidsplan 2019

 • Hjelpe medlemmene med å skaffe hel- og deltidsavløsere og onnehjelp.
 • Skaffe landbruksvikarer/beredskapsavløsere i hele regionen ved sykdom.
 • Bistå alle medlemmer med avlønning av ansatte, hjelpe til med søknader og informere om velferdsordninger.
 • Arbeide aktivt slik at Landbrukstjenester Øst er en og blir en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.
 • Pådrivere overfor oppdragsgivere mht dokumentasjon på opplæring av særlig farlig maskiner og utstyr.
 • Orientere oppdragsgivere og ansatte om plikter og rettigheter vedørende lønn, ansettelsesforhold mm.
 • Fortsette arbeidet med felles rutiner og internkontroll; herunder risikovurdering, HMS-ansvarsfordeling og oppdragsavtaler.
 • Informere og levere ut skjema angående offentlige krav.
 • Tilby kurs til ansatte.
 • Salg av arbeidsklær.
 • Organisere plukkere for fjørfe.
 • Markedsføre laget via vår hjemmeside og sosiale medier.
 • Jobbe for at vi skal være den foretrukne leverandøren i vårt distrikt, være tilstede i de rette fora.
 • Arbeide for økt rekruttering.
 • Arbeide for overgang til elektroniske timelister/Duett.
 • Ta i bruk EHF faktura/Duett.
 • Bistå medlemmene ved kontroll av silotaljer, kompaktlastere og trucker

 

Arbeidsplan 2019

Arbeidsplan 2018

Arbeidsplan 2017