Arbeidsavtaler og arbeidsinstrukser

Ta kontakt med oss på kontoret i forbindelse med opprettelse av arbeidskontrakt. Vi bistår deg slik at denne blir rett utfylt!

Vi har kontrakter/arbeidsavtaler i forhold til  ansettelse av  både faste/midlertidige/tilkallingsvikarer.

Det er viktig at arbeidsavtalen er rett utfylt! EKSEMPLER finner du her, men vi bistår deg slik at den blir rett utfylt i hvert tilfelle:

MAL arbeidsavtale Avløser

MAL arbeidsavtale Midlertidig ansatt

MAL arbeidsavtale Tilkallingskontrakt

 

Her finner du link til diverse forslag/maler:

Instruks for Landbruksvikar

arbeidsinstruks_for_avloeser

Stillingsinstruks tilpasses de forskjellige stillinger. For øvrig henvises til NLT Norske Landbrukstjenester sin hjemmeside/instrukser

OPPDRAGSAVTALE 2019 

Timeliste LT Øst pdf

Timelisten skal innleveres senest den 5. hver måned for utbetaling  av lønn den 15. hver måned.

Husk å skriv type arbeid på timeliste i merknadsfeltet.  Eks: fjøsarbeid, gårdsarbeid….

Fyll ut timeliste nøyaktig med underskrifter av begge parter.

Kjøregodtgjørelse:

På timelistene må dere huske å fylle ut veiadresse fra og til.

Der det står «fra» skriver dere for eksempel Kaffegt 18, Flisa og der det står «til» for eksempel  Bondegårdsv. 2, Arneberg.

Dere kan IKKE bare skrive «Engerdal», «Kongsvinger» eller «Trysil»

I feltet «kjørt km» skriver dere opp det TOTALE KM dere har kjørt  – har dere kjørt 20 km hver vei skriver dere «40» i dette feltet.

NB! Dersom din oppdragsgiver har vært syk deler av måneden må DU levere inn to separate timelister; 

Èn timeliste der du fører opp timene/dagene for ferie/fritid og èn timeliste der du fører opp timene/dagene der du krysser av for sykdom.

Utfylt timeliste eksempel

Er noe uklart så er vi her for å svare på dine spørsmål og hjelpe deg til å fylle ut rett:)