Administrasjonen

Administrasjonen

 

Adresse hovedkontor: Kaffegata 18, 2270 Flisa
Telefon hovedkontor/alle avd: 62 95 19 00, 91 91 35 23
Adresse avdelingskontor Trysil og Engerdal: Storvegen 5, 2420 Trysil

Kopparleden, 2443 Drevsjø

Telefon avdelingskontor Trysil/Engerdal 907 65 798
Hjemmeside http://ost.landbrukstjenester.no
Bankgiro: 1890.10.58225
Foretaksnr: Org.nr. NO 971 295 937 MVA
Epost: POST@LTOST.no
  Knut Morten Grønneng

50% stilling

Mobil: 900 14 364

 1206797693_loe_012 Avdelingsleder Trysil/Engerdal
Elisabeth Onsager
50% stilling

Mobil: 907 65 798

Daglig Leder

Hege Heier Mobil: 919 13 523

Epost adresse: hege@LTost.no