Timeliste

Timeliste LT Øst pdf

Timeliste

Timelisten skal innleveres senest den 5. hver måned for utbetaling  av lønn den 15. hver måned.

Påfør e-post adressen din på timelisten, og evt annen viktig informasjon til kontoret.

Husk å skriv type arbeid på timeliste i merknadsfeltet.  Eks: fjøsarbeid, gårdsarbeid….

Fyll ut arbeidsavtale og timeliste nøyaktig med underskrifter av begge parter.

 

Kjøregodtgjørelse:

På timelistene må dere huske å fylle ut veiadresse fra og til.

Der det står «fra» skriver dere for eksempel Kaffegt 18, Flisa og der det står «til» for eksempel  Bondegård 2, Arneberg.

Dere kan ikke bare skrive «Engerdal», «Kongsvinger» eller «Trysil»

I feltet «kjørt km» skriver dere opp det totale KM dere har kjørt  – har dere kjørt 20 km hver vei skriver dere 40 i dette feltet.

 

NB! Dersom din oppdragsgiver har vært syk deler av måneden må DU levere inn to separate timelister; 

Èn timeliste der du fører opp timene/dagene for ferie/fritid og èn timeliste der du fører opp timene/dagene med avkryss for sykdom.

Er noe uklart så er vi her for å svare på dine spørsmål og hjelpe deg til å fylle ut rett:)