Regelverk ferie og fritidsavløsning

Regelverk for ferie og fritidsavløsning

Avløsertilskudd er en refusjonsordning som skal legge til rette  for at husdyrbruker skal kunne ta ferie og få ordnet fritid, samt hjelp til avlastning gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leid inn.

Ferie og fritidsavløsning regelverk