Landbrukstjenester Øst

Landbrukstjenester Øst SA- ditt lokale vikarbyrå

RETT VIKAR TIL RETT TID

Vi har kvalifisert arbeidskraft til deg dersom du blir syk eller ved ferie og fritid. Vi har gode forsikringsordninger. Vi bistår med papirarbeidet.

Vi foretar utlønninger og kan stå som juridisk arbeidsgiver for alle dine ansatte.
Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester.
Vi har medlemmer og kunder fra landbruket og andre småbedrifter i  Glåmdalen og Sør Østerdal i Hedmark.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker et pristilbud på våre tjenester.

 

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

Sjekk informasjon om søknadsfrister på Fylkesmannens nettside: https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/aktuelle-soknadsfrister-i-jordbruket/  

Litt om feriepenger…

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Du opparbeider deg da «rett til» å få lønn i ferien neste år. Ved årets slutt har du da tjent opp feriepenger som skal finansiere...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Årsmøte Landbrukstjenester Øst SA

Årsmøte blir holdt på Ulvsjøen Samdrift, Ulvsjøvegen 31, Trysil tirsdag 17. april kl. 12.00 Mht bevertning er det fint om så mange som mulig gir beskjed om de vet de kommer – sms til...