Category: Ukategorisert

Er du sikker på at du vet dette?

En av landbruket sine velferdsordninger er «tilskudd til avløsning ved sykdom/fødsel mv». Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdriften pga sykdom, fødselspermisjon eller sykt barn....

Førstehjelpskurs og støv i landbruket

Landbrukstjenester Øst tilbyr kurs i førstehjelp for våre ansatte og medlemmer. Kurset holdes av godkjent førsthjelpsinstruktør og er praktisk rettet mot landbruket. Det blir en teoridel og praktisk trening med enkelt førstehjelpsmateriell og hjertestarter....

Kildeskatt

Det kommer endel henvendelser om «skatten»/«tax» Den forholdsvis nye ordningen med «kildeskatt» er en ordning der utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i korte perioder  trekkes 25% – de slipper å forholde seg til...