Category: Nyheter

Info til Bønder i Elverum

Landbruksvikar/avløser Peter Bergløf er ledig for oppdrag i Elverum.  Ta gjerne direkte kontakt med ham for bestilling.

Ny dato for utbetaling av lønn

  Fra oktober 2014 vil ny dato for lønnsutbetaling bli den 25. i hver mnd. Grunnen til dette er nye rapporteringskrav fra Skatteetaten. Ny frist for innlevering av timelister blir den 15. i hver...

Endring i avløsertilskuddet

Fra 2015 vil avløsertilskudd bare utbetales direkte til søker.   Dette betyr at Landbrukstjenester Øst SA ikke lenger kan forskuttere lønnsutgiftene til avløseren. Vi vil derfor oppfordre alle våre medlemmer til allikevel å innbetale...