Category: informasjon

Beredskap i julen

Til ansatte, medlemmer, kunder og samarbeidspartnere! Vi takker for innsatsen og godt samarbeid i 2018. God jul og godt nytt år ønskes fra Tove, Elisabeth, Knut Morten og Hege!   Flisa,- og Trysilkontoret er...

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

Sjekk informasjon om søknadsfrister på Fylkesmannens nettside: https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/aktuelle-soknadsfrister-i-jordbruket/  

Litt om feriepenger…

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Du opparbeider deg da «rett til» å få lønn i ferien neste år. Ved årets slutt har du da tjent opp feriepenger som skal finansiere...

Produksjonstilskudd/tilskudd avløsning Del 1

I 2018 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 15. mars 2018. Det er da husdyrprodusenter som kan levere søknad. Leveres innen søknadsfristen 15. mars 2018 du kan...