Avløserplan Henning Almli 2019

Avløserplan Henning Almli 2019

 

Henning Almli

Vår nyansatte landbruksvikar for Sør Østerdal heter Henning, er 41 år og kommer i fra Løten.

Henning er praktisk anlagt, flink med maskiner/verktøy/utstyr og har mange års erfaring med arbeid relatert til fjøsarbeid, melkeproduksjon, skogbruk, landbruk m.m

Henning har studert landbruk, skogbruk, naturbruk og gårdsdrift osv ved Sønsterud Skogskole og Jønsberg Landbruksskole.

Selv om Henning har mye studie,- og praktisk erfaring er han ikke redd for å lære nytt; det som må til for å kunne gjøre en god jobb.

Rolig, lojal, pliktoppfyllende, stabil og nøye – en likandes kar!

Vi håper på mange oppdrag for Landbruksvikaren vår!