Arbeidsavtaler og arbeidsinstrukser

Ta kontakt med oss på kontoret i forbindelse med opprettelse av arbeidskontrakt. Vi bistår deg slik at denne blir rett utfylt!

Vi har kontrakter/arbeidsavtaler i forhold til  ansettelse av  både faste/midlertidige/tilkallingsvikarer.

Det er viktig at arbeidsavtalen er rett utfylt!

Eksempler finner du her:

MAL arbeidsavtale Avløser

MAL arbeidsavtale Midlertidig ansatt

MAL arbeidsavtale Tilkallingskontrakt

 

Her finner du link til diverse forslag/maler:

Instruks for Landbruksvikar

arbeidsinstruks_for_avloeser

Stillingsinstruks tilpasses de forskjellige stillinger. For øvrig henvises til NLT Norske Landbrukstjenester sin hjemmeside/instrukser

Forslag til oppdragsavtale